ทำเนียบ "รุ่น"
นตท.ธีรนันท์ เจริญสุข รุ่น 54 ทอ. (อ้น)
รร.อัสสัมชัญลำปาง
นตท.ธิตประพันธ์ สมศรี รุ่น 55 ทบ. (โบ๊ท)
รร.พะเยาพิทยาคม
นตท.อรรถวิท มูลเมือง รุ่น 55 ทร. (เฟิร์ส)
รร. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นตท.ปองพล จุ่นหัวโทน รุ่น 56 ทอ. (โต้ง)
รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นตท.สิรดนัย ยะอุโมงค์ รุ่น 56 ตร. (ฟิวส์)
รร.จักรคำคณาทร
นตท.ครุศาสตร์ วงค์ชัย รุ่น 56 ทร. (นกหวีด)
รร. สามัคคีวิทยาคม
นาย ศรธเนศ ภูโสภา(จ๊อด)
รร.เถินวิทยา สอบติด เหล่าทหารเรือ เหล่าทหารอากาศ