ติดต่อเรา

โรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารขอนแก่น คาเด็ท เซ็นเตอร์สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ขอนแก่นคาเด็ทเซ็นเตอร์ 148 หมู่ 23 (บึงหนองโคตร) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองม เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร 099-9356365 และ 094-9795465